Hudtemperatur – et kjernepunkt ved svømming i kaldt vann?

 

Har du tenkt på hvordan temperaturen er på huden din når du har på deg våtdrakt? Altså temperaturen som er mellom innsiden av våtdrakten og utsiden av huden? Det er sannsynligvis svært relevant for hvordan kjernetemperaturen din utvikler seg under svømming.

Under vår pilotstudie i Eidfjord, målte vi flere ting. En ting var kjernetemperaturen. Dette skrev jeg om her. Kjernetemperaturen er den temperaturen du har inne i kroppen og som normalt skal være på omtrent 37 grader. Men vi målte også temperaturen på huden underveis på svømmeturen. For vi tror at dette har stor innvirkning på kjernetemperaturen.

Temperaturen ble målt via ett måleinstrument festet i ett belte rundt brystet. Dette beltet ligner på et vanlig pulsbelte. Det er av stor relevanse at temperaturen ble målt i brystregionen. Det er antakelig der det er mest relevant å holde seg varm for å opprettholde kjernetemperaturen. I tabellen under kan du se resultatet. Hudtemperaturen ble målt kontinuerlig under hele svømmeturen. Og den var aldri lavere enn 26.4 grader.

Som du kan se av tabellen, sank hudtemperaturen sakte etter at jeg hoppet i vannet. Etter ca 20 minutter la den seg jevnt ned mot 26,5 grader, for deretter å stige litt mot slutten av svømmeturen. Rett etter at jeg kom på land, sank den litt igjen. (Afterdrop?) For deretter å stige til normalverdi etter ca en halv time.

Hvordan kan vil tolke dette?

Vel igjen, dette er bare et forsøk som er gjort på en person, så vi skal ikke trekke noen konklusjoner. Men det vi kan se utifra dette forsøket er at hudtemperaturen ganske snart stabiliserer seg rundt 26,5 grader. Hvorfor temperaturen stiger litt mot slutten, er vi ikke helt sikre på. Men kanskje er det fordi jeg svømte litt jevnere og raskere mot slutten?

En stor kropp produserer sannsynligvis også mer varme. Jeg er en forholdsvis stor utøver. Derfor skal vi ved videre forsøk blant annet måle hudtemperatur under svømming og sammenligne dette opp i mot kroppsareal, fettmasse og muskelmasse.

Et annet viktig moment er følgende. Med en våtdrakt er temperaturen på huden i kjerneområdene ganske godt bevart. Men en våtdrakt beskytter ikke hender, føtter, hals og hode. Og særlig områdene rundt hals og hode bidrar til mye varmetap. Hvor mye vet vi ikke sikkert enda. Men inntil vi vet mer – sørg for å dekke til hals og hode så godt du kan når du svømmer i kaldt vann!

Tags

jmelau Written by:

Comments are closed.