Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt – Oslo Triatlon 2018

Er du interessert i å delta på viktig forskning for triatlonsporten? Forskere ved Oslo Universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Aker BioMarine skal gjennomføre hele tre forskningsprosjekt under Oslo Triatlon 2018, og du inviteres herved til å være med.

Forskerne i denne studien har gjort lignende studier de siste årene ved blant annet Norseman Xtreme Triathlon og Ö till Ö SwimRun. Denne studien inngår i en større studie om hvordan kroppen blir påvirket av triatlonkonkurranser.

 

Prosjekt 1 er et prosjekt der det blir tatt blodprøver av deg. Deretter analyseres prøvene for biomarkører på hjerte, nyrer og hormoner. Blødprøvene vil bli tatt tre ganger, en gang før start og to ganger etter at du har kommet i mål. Alle blodprøvene blir tatt av helsepersonell og din prestasjon på konkurransen blir ikke påvirket av dette.

Prosjekt 2 er en temperaturstudie. Hensikten med denne er å se hvordan kroppstemperaturen din forandrer seg underveis i en triatlonkonkurranse. Kroppstemperaturen din blir målt ved at du svelger en pille som måler temperaturen din underveis. Pillen er på størrelse med en normal paracet pille. Den registrerer temperaturen kontinuerlig mens den er i kroppen din. Etter konkurransen, leses dataene fra pillen ved at vi holder et måleinstrument inntil kroppen din. Du vil ikke merke noe til pillen underveis, og den forsvinner i avføringen din etter en dag eller to.

I Prosjekt 3 vil du motta Omega-3 (Krill olje) eller placebo (vegetabilsk olje) i noen uker før konkurransen. Du vil måtte ta fire 1-grams kapsler per dag i tiden studien pågår og det blir valgt ut tilfeldig om du får Krill olje eller placebo. Du skal ta kapslene i en tid både før og etter konkurransen, og du skal ikke gjøre andre forandringer i matinntaket dit. Målingene blir tatt noen uker før konkurranse, rett før start, rett etter målgang og noen uker etter konkurransen. Noen av målingene gjør du selv, ved en enkel selv test som du sender til oss.

I alle tre prosjektene kommer vi til å samle ytterligere data, som alder, vekt, treningsnivå med mer. Alle dataene om deg behandles anonymt.

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.Kunz_35

Hvis du er interessert i å delta på disse studiene, send oss en mail på adressen under. Du vil da motta ytterligere informasjon. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål!

 

norwaytriscience@gmail.com

Tags

jmelau Written by:

Comments are closed.